Leagues

Russia
Ukraine
International

INTERNATIONAL TT CUP | TABLE TENNIS LINES

Sunday 13 Jun

Time
Teams
1
2
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
09:20
Pismenniy, Evgeniy
vs
Lytvynenko, Mykola
Pismenniy, Evgeniy
1.48
Lytvynenko, Mykola
2.42
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
09:35
Tkachenko, Oleksandr
vs
Shcherbak, Denys
Tkachenko, Oleksandr
1.83
Shcherbak, Denys
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
09:40
Kurtenko, Victoria
vs
Miklukha, Anna
Kurtenko, Victoria
1.15
Miklukha, Anna
4.54
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
09:50
Petryshyn, Igor
vs
Vorsulyak, Yaroslav
Petryshyn, Igor
1.54
Vorsulyak, Yaroslav
2.26
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
09:55
Simonchuk, David
vs
Zhukovskij, Aleksandr
Simonchuk, David
2.95
Zhukovskij, Aleksandr
1.33
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:10
Levshin, Anatoly
vs
Baklykov, Andrey
Levshin, Anatoly
1.38
Baklykov, Andrey
2.72
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:15
Aseeva, Iryna
vs
Telnaya, Galyna
Aseeva, Iryna
1.83
Telnaya, Galyna
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:30
Filatov, Sergey
vs
Lytvynenko, Mykola
Filatov, Sergey
1.83
Lytvynenko, Mykola
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:45
Shaban, Vital
vs
Shcherbak, Denys
Shaban, Vital
1.56
Shcherbak, Denys
2.23
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:50
Andrushchenko, Veronika
vs
Miklukha, Anna
Andrushchenko, Veronika
1.83
Miklukha, Anna
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
10:55
Demchuk, Igor
vs
Vatsin, Igor
Demchuk, Igor
1.98
Vatsin, Igor
1.71
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
11:00
Ivasiv, Volodymyr
vs
Vorsulyak, Yaroslav
Ivasiv, Volodymyr
1.56
Vorsulyak, Yaroslav
2.22
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
11:05
Dubrovin, Dmitry
vs
Pismenniy, Evgeniy
Dubrovin, Dmitry
2.31
Pismenniy, Evgeniy
1.52
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
11:20
Tkachenko, Oleksandr
vs
Levshin, Anatoly
Tkachenko, Oleksandr
1.61
Levshin, Anatoly
2.14
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
11:25
Kurtenko, Victoria
vs
Aseeva, Iryna
Kurtenko, Victoria
1.69
Aseeva, Iryna
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
11:55
Shaban, Vital
vs
Baklykov, Andrey
Shaban, Vital
1.56
Baklykov, Andrey
2.22
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:00
Andrushchenko, Veronika
vs
Telnaya, Galyna
Andrushchenko, Veronika
1.83
Telnaya, Galyna
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:05
Bosak, Viktor
vs
Demchuk, Igor
Bosak, Viktor
1.71
Demchuk, Igor
1.98
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:20
Kubrak, Serhii
vs
Yarovoi, Oleksandr
Kubrak, Serhii
1.83
Yarovoi, Oleksandr
1.84
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:25
Pugach, Prokhor
vs
Zhuravliov, Maxim
Pugach, Prokhor
2.22
Zhuravliov, Maxim
1.56
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:30
Levshin, Anatoly
vs
Shcherbak, Denys
Levshin, Anatoly
1.69
Shcherbak, Denys
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:35
Aseeva, Iryna
vs
Miklukha, Anna
Aseeva, Iryna
1.69
Miklukha, Anna
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:40
Tuchkevych, Volodymyr
vs
Vatsin, Igor
Tuchkevych, Volodymyr
1.48
Vatsin, Igor
2.40
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:45
Faflei, Yevhenii
vs
Vorsulyak, Yaroslav
Faflei, Yevhenii
1.98
Vorsulyak, Yaroslav
1.71
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
12:55
Zakladnyi, Mykola
vs
Tiutiunnyk, Oleksii
Zakladnyi, Mykola
1.56
Tiutiunnyk, Oleksii
2.22
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:00
Kubrak, Serhii
vs
Zhuravliov, Maxim
Kubrak, Serhii
1.47
Zhuravliov, Maxim
2.45
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:05
Shaban, Vital
vs
Levshin, Anatoly
Shaban, Vital
1.18
Levshin, Anatoly
4.07
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:10
Andrushchenko, Veronika
vs
Aseeva, Iryna
Andrushchenko, Veronika
2.74
Aseeva, Iryna
1.38
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:20
Ivasiv, Volodymyr
vs
Faflei, Yevhenii
Ivasiv, Volodymyr
1.56
Faflei, Yevhenii
2.23
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:30
Tiutiunnyk, Oleksii
vs
Yarovoi, Oleksandr
Tiutiunnyk, Oleksii
1.23
Yarovoi, Oleksandr
3.65
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:35
Pugach, Prokhor
vs
Zakladnyi, Mykola
Pugach, Prokhor
2.45
Zakladnyi, Mykola
1.47
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:40
Tkachenko, Oleksandr
vs
Baklykov, Andrey
Tkachenko, Oleksandr
2.01
Baklykov, Andrey
1.69
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:45
Kurtenko, Victoria
vs
Telnaya, Galyna
Kurtenko, Victoria
1.83
Telnaya, Galyna
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
13:50
Tuchkevych, Volodymyr
vs
Demchuk, Igor
Tuchkevych, Volodymyr
1.34
Demchuk, Igor
2.93
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:05
Kubrak, Serhii
vs
Tiutiunnyk, Oleksii
Kubrak, Serhii
2.23
Tiutiunnyk, Oleksii
1.56
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:10
Zakladnyi, Mykola
vs
Zhuravliov, Maxim
Zakladnyi, Mykola
1.69
Zhuravliov, Maxim
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:15
Shaban, Vital
vs
Tkachenko, Oleksandr
Shaban, Vital
1.69
Tkachenko, Oleksandr
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:20
Andrushchenko, Veronika
vs
Kurtenko, Victoria
Andrushchenko, Veronika
1.83
Kurtenko, Victoria
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:25
Bosak, Viktor
vs
Vatsin, Igor
Bosak, Viktor
1.30
Vatsin, Igor
3.14
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:30
Ivasiv, Volodymyr
vs
Petryshyn, Igor
Ivasiv, Volodymyr
1.83
Petryshyn, Igor
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:40
Pugach, Prokhor
vs
Yarovoi, Oleksandr
Pugach, Prokhor
1.32
Yarovoi, Oleksandr
3.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:45
Kubrak, Serhii
vs
Zakladnyi, Mykola
Kubrak, Serhii
1.27
Zakladnyi, Mykola
3.29
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:50
Baklykov, Andrey
vs
Shcherbak, Denys
Baklykov, Andrey
2.14
Shcherbak, Denys
1.61
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
14:55
Telnaya, Galyna
vs
Miklukha, Anna
Telnaya, Galyna
1.83
Miklukha, Anna
1.83
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
15:00
Tuchkevych, Volodymyr
vs
Bosak, Viktor
Tuchkevych, Volodymyr
1.74
Bosak, Viktor
1.94
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
15:15
Pugach, Prokhor
vs
Tiutiunnyk, Oleksii
Pugach, Prokhor
2.60
Tiutiunnyk, Oleksii
1.42
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
15:20
Zhuravliov, Maxim
vs
Yarovoi, Oleksandr
Zhuravliov, Maxim
1.69
Yarovoi, Oleksandr
2.01
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
15:50
Kubrak, Serhii
vs
Pugach, Prokhor
Kubrak, Serhii
1.56
Pugach, Prokhor
2.23
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
15:55
Zakladnyi, Mykola
vs
Yarovoi, Oleksandr
Zakladnyi, Mykola
4.07
Yarovoi, Oleksandr
1.18
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
16:25
Tiutiunnyk, Oleksii
vs
Zhuravliov, Maxim
Tiutiunnyk, Oleksii
1.42
Zhuravliov, Maxim
2.60
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
17:45
Tsykhotskiy, Andrey
vs
Kostiuk, Oleksandr
Tsykhotskiy, Andrey
1.52
Kostiuk, Oleksandr
2.32
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
18:45
Tovkach, Mykola
vs
Kostiuk, Oleksandr
Tovkach, Mykola
1.56
Kostiuk, Oleksandr
2.23
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
19:15
Tsykhotskiy, Andrey
vs
Stasiuk, Bogdan
Tsykhotskiy, Andrey
1.39
Stasiuk, Bogdan
2.68
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
20:15
Stasiuk, Bogdan
vs
Kostiuk, Oleksandr
Stasiuk, Bogdan
1.64
Kostiuk, Oleksandr
2.08
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
20:45
Tovkach, Mykola
vs
Stasiuk, Bogdan
Tovkach, Mykola
1.46
Stasiuk, Bogdan
2.47
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
21:15
Tsykhotskiy, Andrey
vs
Kaptanovsky, Andrey
Tsykhotskiy, Andrey
1.64
Kaptanovsky, Andrey
2.08
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
21:45
Tovkach, Mykola
vs
Tsykhotskiy, Andrey
Tovkach, Mykola
1.89
Tsykhotskiy, Andrey
1.79
instabet.net/#logo
instabet.net
online
Address
Avenida Presidente Castelo Branco
Rio de Janeiro, BR 20271-130
22:15
Kaptanovsky, Andrey
vs
Kostiuk, Oleksandr
Kaptanovsky, Andrey
2.32
Kostiuk, Oleksandr
1.52

Filtered Games (13 June) (0)

Danger
There are no games available for your current TT Cup - (13 June) selection
Clear Filters